Dialux

Projektowanie oświetlenia wnętrz przy pomocy DIALux.

DIALux jest darmowym programem wspomagającym projektowanie oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz ulicznego. Jego aktualna wersja oraz podręcznik użytkownika jest do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej producenta, firmy DIAL GmbH: www.dial.de.

Okno główne programu DIALux.

Okno główne programu DIALux można podzielić na obszary funkcyjne.
1. menu główne
2. menadżer projektu
3. drzewo projektu
4. główne okno projektu

Tworzenie nowego projektu.

Okno programu po jego uruchomieniu przedstawia rysunek 2. Dialux daje możliwość wyboru rodzaju projektowanego oświetlenia pomiędzy wewnętrznym, zewnętrznym oraz ulicznym.

Po wyborze opcji Nowy projekt wewnętrzny należy określić wymiary otaczającego go prostopadłościanu. Okno edytora pomieszczeń, znajdującego się w obszarze menadżer projektu, przedstawia rysunek 3. Aby przejść do dalszej części projektowania należy wcisnąć „OK”.

Następnym krokiem jest dodanie do stworzonego właśnie projektu opraw oświetleniowych. Można tego dokonać korzystając z gotowych bibliotek programu lub własnych plików fotometrycznych pochodzących z pomiarów.

Dodawanie własnych plików fotometrycznych do bazy DIALux.

Drzewo projektu posiada pięć zakładek:
– projekt
– obiekty
– kolory
– wybór opraw
– wyniki.

Należy wybrać tą o nazwie wybór opraw, zaznaczoną fioletową ramką na rysunku 4. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycję „pliki oświetleń” a następnie „dodaj nowy katalog…” należy wskazać folder zawierający pliki fotometryczne. Procedurę kończy wciśnięcie „OK”.

Rozwijając pozycję „pliki oświetleń” i następnie klikając dwukrotnie we wcześniej dodany folder (fioletowe zaznaczenie na rysunku 5) dostajemy się do jego zawartości. Przeciągając konkretny plik fotometryczny do okna pomieszczenia dodajemy go do projektu (zielone zaznaczenie na rysunku 5).
W przypadku kolejnych opraw należy postępować analogicznie.

Zmiana widoku, podgląd rozsyłu światła

Dodane oprawy oświetleniowej mogą być obserwowane przez użytkownika pod dowolnym kątem. Do zmiany aktualnego widoku służą ikony znajdujące się w menu głównym, zaznaczone na rysunku 6 ramką w kolorze fioletowym. Włączanie/wyłączanie podglądu rozsyłu światła wszystkich źródeł lub konkretnego, wybranego odbywa się poprzez ikony zaznaczone ramką w kolorze zielonym.

Dodawanie obiektów i materiałów.

Zakładki „obiekty” oraz „kolory” obszaru drzewa projektu służą do wyboru wyposażenia oraz nadaniu mu odpowiedniego wyglądu. Odbywa się to poprzez przeciąganie kolejnych elementów. Umożliwia to tworzenie realistycznych scen świetlnych. Przykładowy widok projektu pomieszczenia z biurkiem warsztatowym oraz krzesłem obrotowym przedstawia rysunek 7.

Wyniki symulacji

Chcąc otrzymać wyniki wcześniejszych działań należy skorzystać z zakładki „wyniki” (fioletowa ramka) w menu głównym. Z rozwiniętej listy wybranie opcji „rozpocznij obliczenie..” aktywuje okno jak na rysunku poniżej.

Zaznaczona na rysunku 8 zieloną ramką zakładka „wyniki” pozwala na przeglądanie efektów przeprowadzonych przez program obliczeń. Można w nich odnaleźć między innymi natężenie oświetlenia na powierzchniach zaprojektowanego wnętrza. Rysunek 9 przedstawia wykres izoluksów na podłodze.