Laboratorium fotometryczne: najważniejsze informacje


Laboratorium fotometryczne
 zajmuje się pomiarami parametrów świetlnych źródeł światła i opraw oświetleniowych. Badania te odbywają się w profesjonalnie przygotowanej ciemni fotometrycznej, przy użyciu urządzeń pomiarowych najwyższej klasy. Z usług laboratorium korzystają:

– producenci – w celu określenia parametrów swoich produktów,

– importerzy oświetlenia oraz firmy zajmujące się montażem – w celu weryfikacji parametrów podawanych przez producenta.

Profesjonalne laboratorium fotometryczne musi być wyposażone w szereg urządzeń pomiarowych, które pozwalają precyzyjnie zbadać otrzymane źródła światła. Są to między innymi:

– luksomierz

– miernik luminancji

– spektrometr

– fotogoniometr

– kula Ulbrichta

– stabilizator parametrów sieciowych

– miernik parametrów sieciowych

Standardowy pomiar fotometryczny wykonywany jest przy pomocy luksomierza oraz fotogoniometru. Fotogoniometr jest narzędziem przeznaczonym do badania przestrzennego rozsyłu światła opraw oświetleniowych. Dzięki niemu uzyskuję się wartość strumienia świetlnego. W przypadku źródeł LED lub opraw o małych gabarytach, strumień świetlny można również uzyskać przy użyciu Kuli Ulbrichta na podstawie porównań do źródeł wzorcowych. 

Znając wynik pomiaru fotometrycznego, każdy klient, może po pierwsze – podnieść jakość oferowanych produktów, a po drugie – otrzymać plik w formacie ELUMDAT (*.ldt) lub IESNA (*.ies), niezbędny do projektowania oświetlenia w programach typu Dialux czy Relux.

Pozostałe pomiary, które wykonywane są w laboratorium fotometrycznym to:

 • pomiar natężenia oświetlenia,
 • pomiar krzywych światłości, 
 • pomiar strumienia świetlnego, 
 • pomiar kolorymetryczny, 
 • pomiar spektralny,
 • pomiar luminancji,
 • pomiar oceniający zagrożenia fotobiologiczne,
 • pomiar fitofotometryczny.

Za sprawą odpowiedniego zaplecza technicznego laboratoria fotometryczne są w stanie weryfikować i wykonywać również pomiary wielkości elektrycznych takich jak:

 • prąd znamionowy,
 • moc czynna,
 • moc bierna,
 • moc pozorna,
 • PF,
 • tg φ

Wykonanie kompleksowych pomiarów pozwala zyskać pewność, że spełniają wszystkie założenia projektowe, oraz że są całkowicie bezpieczne. Nie należy zapominać również o czasie, który zyskujemy dzięki wsparciu wykwalifikowanych pracowników laboratorium.