BND LIGHT

Najwyższej jakości technika świetlna i pomiary fotometryczne

Profesjonalne pomiary fotometryczne, źródeł światła oraz opraw oświetleniowych na źródłach LED i konwencjonalnych

Pomiary Fotometryczne

Pomiary fotometryczne opraw oświetleniowych pozwalają na określenie parametrów świetlnych takich jak strumień światła, krzywa rozsyłu, bryła fotometryczna, kąt świecenia, UGR, skuteczność świetlna oraz sprawność oprawy oświetleniowej. Fotometria wykonywana jest w oparciu o normę PN-EN 13032, w wyspecjalizowanej ciemni fotometrycznej, a wynik pomiarów przedstawiany jest w formie pliku LDT lub IES przeznaczonych do projektowania oświetlenia w programach typu DiaLux, Relux.​

Dowiedz się więcej

Pomiary Oświetlenia Ulicznego

Pomiary luminancji dróg wykonuje się w celu kontroli stanu oświetlenia, co stanowi kluczowy czynnik do utrzymania wysokich standardów. Spełnianie kryteriów oświetlenia, ściśle określonych w normie PN-EN 13201, przekłada się bezpośrednio na komfort oraz bezpieczeństwo użytkujących drogi kierowców i pieszych. Pomiary luminancji należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu drogowej instalacji oświetleniowej oraz cyklicznie w trakcie eksploatacji, co pozwala na weryfikację utrzymania założonych parametrów oświetlenia.

Odbiorcze pomiary fotometryczne zgodne z normą PN-EN 13201-4 i pomiary powykonawcze

Odbiorcze pomiary fotometryczne nowobudowanych lub zmodernizowanych instalacji oświetleniowych są wykonywane w oparciu o normę PN-EN 13201:2016. Na mocy umowy z dnia 08.05.2015 w kwestiach merytorycznych i technicznych związanych z pomiarami fotometrycznymi firma BND LIGHT ściśle współpracuje z Państwową Jednostką Naukową jaką jest Politechnika Białostocka. Badania wykonywane są na certyfikowanym sprzęcie pomiarowym – matrycowym mierniku luminancji P501U firmy Westboro Photonics oraz luksomierzu L-200 firmy Sonopan.

Dowiedz się więcej

Pomiary Spektrometryczne


 • Widmo promieniowania
 • Temperatura barwowa
 • Wskaźnik oddawania barw

Pomiary Bezpieczeństwa Fotobiologicznego Lamp Zgodnie Z PN-EN 62471


Pomiary Promieniowania Fotosyntetycznie Czynnego PAR, PPFD

Audyt Oświetlenia

Audyty Oświetlenia Ulicznego


Pomiary luminancji jezdni

Pomiary natężenia oświetlenia

Audyty Oświetlenia Zewnętrznego


Pomiary luminancji elewacji

Pomiary natężenia oświetlenia

Audyty Oświetlenia Wewnętrznego


Pomiary wskaźnika olśnienia UGR

Analiza parametrów sieci energetycznej

  Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych jest BND LIGHT Bartosz Niewiarowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość złożoną za pomocą formularza kontaktowego.

  Laboratorium Fotometryczne BND LIGHT

  ul. Kolejowa 12E
  15-701 Białystok
  www.bndlight.pl
  biuro@bndlight.pl
  tel: 508-372-680