?>

Projekty UE

„GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu są prace badawcze przy tworzeniu systemu pomiarowego do
określania zagrożeń fotobiologicznych opraw oświetleniowych zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i
systemów lampowych.

„GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych nad opracowaniem
systemu pomiarowego do określania luminancji oświetlenia drogowego zgodnie
z obowiązującą normą PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg

Przewiń do góry