Projekty UE

„GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu są prace badawcze przy tworzeniu systemu pomiarowego do określania zagrożeń fotobiologicznych opraw oświetleniowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

„GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych nad opracowaniem systemu pomiarowego do określania luminancji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg